Stad & Esch Diever

Westeres 7 7981 BC Diever

 • Schoolfoto van Stad & Esch Diever
 • Schoolfoto van Stad & Esch Diever
 • Schoolfoto van Stad & Esch Diever
 • Schoolfoto van Stad & Esch Diever
 • Schoolfoto van Stad & Esch Diever

In het kort

Toelichting van de school

Stad & Esch heeft een breed onderwijsaanbod dat bestaat uit gymnasium, vwo+, atheneum, havo, vmbo-tl, voorbereidend mbo, lwoo en praktijkonderwijs. Stad & Esch heeft 4 deelscholen: 3 in Meppel en 1 in Diever.

Stad & Esch Diever is een kleinschalige school, maar heeft van alle deelscholen van Stad & Esch de breedste onderbouw: vmbo, havo, vwo en atheneum. Leerlingen in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg gaan na het tweede jaar naar het Stad & Esch Beroepencollege in Meppel. Vwo-leerlingen gaan na het derde jaar verder op het Stad & Esch Lyceum in Meppel. De aansluiting verloopt altijd soepel. De school is onlangs gerenoveerd, de openbare bibliotheek huist onder hetzelfde dak en gewerkt wordt aan een nieuwe sportzaal en een eigen theaterzaal.

Onze missie: Leerlingen optimaal voorbereiden op de uitdagingen van de 21e eeuw. Dat bereiken we via 4 pijlers: Passie als brandstof voor talent, Creativiteit als sleutel tot succes, Persoonlijk maken als standaard en Ruimte voor lef.

Kenmerken van de school

 • Veilige school
 • Brede onderbouw
 • School om de hoek
 • Je wordt gezien en gehoord
 • Creativiteit als successleutel

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo

Bron

Bezoek deze school

 1. Omdat alles anders dan anders is ????, zijn de open dagen van Stad & Esch dit jaar ook anders dan anders, maar net zo leuk, informatief, verrassend en uitdagend.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
218

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven