Het Rhedens Dieren

Doesburgsedijk 7 6953 AK Dieren

  • Schoolfoto van Het Rhedens Dieren
  • Schoolfoto van Het Rhedens Dieren
  • Schoolfoto van Het Rhedens Dieren
  • Schoolfoto van Het Rhedens Dieren
  • Schoolfoto van Het Rhedens Dieren

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het Rhedens Dieren hecht veel waarde aan de mening van haar leerlingen en hun ouders/verzorgers. Een van de manieren waarmee we dat zo goed mogelijk in kaart willen brengen - naast bijvoorbeeld gesprekken met de klankbordgroepen, leerlingenraad, ouderraad en MR - is door ze jaarlijks te benaderen met het verzoek mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek. Daarbij maken we gebruik van de vragenlijst via Vensters VO. Doel van dit onderzoek is om ons onderwijs te evalueren: waar staan we, wat gaat goed en wat kan beter.

De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek 2022-2023 tonen zowel bij de leerlingen als bij de ouders een lichte daling van de gemiddelde tevredenheidsscore ten opzichte van voorgaande jaren. Enerzijds zien we dat de waardering voor eigentijds onderwijs is gestegen, en zo ook de thema’s ‘ICT-tevredenheid’ en ‘activiteiten buiten de les’. Maar we zien dat leerlingen dit jaar onder andere lager scoren bij het thema brede vorming en inspraak. We bespreken de resultaten met onze leerlingen, ouders en medewerkers en stellen een aantal ontwikkelpunten vast die uitmonden in verbeteracties.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven