Het Rhedens Dieren

Doesburgsedijk 7 6953 AK Dieren

 • Schoolfoto van Het Rhedens Dieren
 • Schoolfoto van Het Rhedens Dieren
 • Schoolfoto van Het Rhedens Dieren
 • Schoolfoto van Het Rhedens Dieren
 • Schoolfoto van Het Rhedens Dieren

In het kort

Toelichting van de school

Haal het beste uit jezelf!
Bij ons word je uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen, zowel binnen als buiten de lessen. Dat doen we door uitdagend onderwijs te bieden, gegeven door betrokken en enthousiaste docenten die hun vak verstaan. Je krijgt veel ruimte om je talenten en interesses te ontdekken en binnen elke leerroute kun je extra vakken en keuzeclinics kiezen, zoals Cambridge Engels of EHBO. Ons studiecentrum biedt extra hulp voor studievaardigheden, plannen en hulp bij wiskunde en Nederlands. Daarnaast zijn er veel activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en sport. Leren op Het Rhedens Dieren is dus vooral ontzettend leuk!

Kleinschalig
Als we iets vaak horen, is het wel dat we een kleinschalige school zijn. Het Rhedens Dieren is opgedeeld in een onder- en bovenbouw, met eigen lestijden en aparte pauzes. In de onderbouw hebben we dakpanklassen (zie volgende alinea). Na de onderbouw kies je definitief op welk niveau je verder gaat. Binnen de afdelingen kent iedereen elkaar, zowel leerlingen als docenten. Je voelt je meteen thuis en als er iets is, wordt dat snel opgemerkt. Dat alles samen zorgt voor een fijne en veilige school, waar iedereen zich welkom voelt.

Dakpanklassen
De tweejarige dakpanklassen in de onderbouw geven onze leerlingen alle ruimte om te ontdekken welke opleiding het beste past. We starten in het eerste jaar met vmbo-bl/kl, vmbo-kl/tl, tl/havo en havo/vwo-klassen. Ook in leerjaar 2 houden we deze indeling aan. Er is een drempelloze doorstroom van leerjaar 1 naar 2 én de mogelijkheid om van dakpanklas te switchen, als dat beter aansluit bij je kunnen.

Leerlingen uit de klassen bl/kl en kl/tl maken tijdens het vak praktische sector oriëntatie (PSO) al vroeg kennis met de mogelijkheden voor de toekomst. Leerlingen uit tl/havo en havo/vwo krijgen de gelegenheid om hun culinaire, sportieve en ondernemende talenten te ontdekken tijdens keuzeclinics. De introductie van het vak Science vergroot de mogelijkheden van onderzoekend en samenwerkend leren. Onze digiborden en praktijkruimtes maken leren nog aantrekkelijker.  

Een passende opleiding
In vmbo-basis en -kader werken we met kleine klassen waardoor er veel persoonlijke aandacht is. In de bovenbouw kies je een van de drie beroepsgerichte profielen: Economie en Ondernemen (E&O), Zorg en Welzijn (Z&W) of Produceren, Installeren, Energie (PIE). De onderwijsruimtes lijken op echte werksituaties; je leert er om in de praktijk samen te werken. Vmbo gemengd en theoretisch biedt eigentijds onderwijs met optimale inzet van digitale leermiddelen en een praktisch vak. Uiteindelijk word je voorbereid op een niveau 3 en 4 mbo-opleiding of op een goede overstap naar havo. Neem je de route van havo of vwo, dan biedt de bovenbouw veel ruimte om je eigen onderwijsplanning te maken. Je zit niet standaard ingeroosterd in een vast programma, maar krijgt de gelegenheid om eigen voorkeuren aan te geven. Deze diversiteit in vakken maakt onze havo en vwo-opleiding aantrekkelijk.  

Leren is ook leuk!
Elk jaar is er een culturele avond en organiseren we sportdagen, drama- en dansprojecten. Tijdens de projectdagen zijn er verschillende buitenlesactiviteiten en leer je op een ándere manier. Je kunt ook auditie doen voor de jaarlijkse toneeluitvoering, zangwedstrijd en de talentgroep Dans. We werken daarom nauw samen met school voor podiumkunsten Studio26. En: je gaat minimaal één keer in je schoolcarrière naar het buitenland!

Chromebook
Op Het Rhedens Dieren werk je met een Chromebook en het programma Google for Education. In de eerste schoolweek krijg je alle informatie over hoe een Chromebook werkt en wat je er allemaal mee gaat doen. Natuurlijk heb je ook nog boeken, maar daarnaast zul je steeds meer gebruikmaken van digitale leermiddelen.

Plusklas voor basisschoolleerlingen uit groep 8
Het Rhedens biedt alle ruimte aan talent. Een mooi voorbeeld daarvan is de Plusklas, bedoeld voor achtstegroepers met een voorsprong. In de Plusklas van Het Rhedens Dieren krijg je iedere dinsdagmiddag extra uitdaging in de vorm van een serie van dertig lessen op vier gebieden: Cambridge Engels, sportplus, podiumkunsten en Techn@. Iedere module duurt zes weken.


Kenmerken van de school

 • Leren, ontplooien & samenleven
 • Openheid en vertrouwen
 • Veiligheid en verbinding
 • Kunst, cultuur & sport
 • School voor iedereen

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b/k/(g)t
 • vmbo-b / vmbo-k
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • vwo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het schoolgebouw in Dieren is modern, ruim en kleurrijk. De school is opgedeeld in kleinschalige afdelingen. Deze hebben allemaal een eigen plek binnen het gebouw. Ook heeft iedere afdeling een eigen afdelingsleider. Dit maakt het prettig overzichtelijk en geeft het idee dat je op een kleine school zit. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1146

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven