Het Rhedens Dieren

Doesburgsedijk 7 6953 AK Dieren

 • Schoolfoto van Het Rhedens Dieren
 • Schoolfoto van Het Rhedens Dieren
 • Schoolfoto van Het Rhedens Dieren
 • Schoolfoto van Het Rhedens Dieren
 • Schoolfoto van Het Rhedens Dieren

In het kort

Toelichting van de school

Op Het Rhedens Dieren beden we vmbo bl t/m tl, havo en vwo. In de eerste twee leerjaren werken we met dakpanklassen. Op de top van je kunnen Wij stimuleren onze leerlingen op alle niveaus om het maximale uit zichzelf te halen. We bieden veel extra activiteiten en mogelijkheden voor verdieping en verbreding.

Dakpanklassen
De tweejarige dakpanklassen in de onderbouw geven onze leerlingen alle ruimte om te ontdekken welke opleiding het beste past. We starten in het eerste jaar met bl/kl, kl/tl, tl/havo en havo/vwo-klassen. Ook in leerjaar 2 houden we deze indeling aan. Er is een drempelloze doorstroom van leerjaar 1 naar 2 én de mogelijkheid om van dakpanklas te switchen, als dat beter aansluit bij je kunnen.

Leerlingen uit de klassen bl/kl en kl/tl maken tijdens het vak praktische sector oriëntatie (PSO) al vroeg kennis met de mogelijkheden voor de toekomst. Leerlingen uit tl/havo en havo/vwo krijgen de gelegenheid om hun culinaire, sportieve en ondernemende talenten te ontdekken tijdens keuzemodules. De introductie van het vak Science vergroot de mogelijkheden van onderzoekend en samenwerkend leren. Onze digiborden en praktijkruimtes maken leren nog aantrekkelijker.  

Een passende opleiding
In vmbo-basis en -kader werken we met kleine klassen waardoor er veel persoonlijke aandacht is. In de bovenbouw kies je een van de drie beroepsgerichte profielen: Economie en Ondernemen (E&O), Zorg en Welzijn (Z&W) of Produceren, Installeren, Energie (PIE). De onderwijsruimtes lijken op echte werksituaties; je leert er om in de praktijk samen te werken. Vmbo gemengd en theoretisch biedt eigentijds onderwijs met optimale inzet van digitale leermiddelen en een praktisch vak. Uiteindelijk word je voorbereid op een niveau 3 en 4 mbo-opleiding of op een goede overstap naar havo. Neem je de route van havo of vwo, dan biedt de bovenbouw veel ruimte om je eigen onderwijsplanning te maken. Je zit niet standaard ingeroosterd in een vast programma, maar krijgt de gelegenheid om eigen voorkeuren aan te geven. Deze diversiteit in vakken maakt onze havo en vwo-opleiding aantrekkelijk.  

Leren is ook leuk!
Elk jaar is er een culturele avond en organiseren we sportdagen, drama- en dansprojecten. Tijdens de projectdagen zijn er verschillende buitenlesactiviteiten en leer je op een ándere manier. Je kunt ook auditie doen voor de jaarlijkse toneeluitvoering, zangwedstrijd en de talentgroep Dans. We werken daarom nauw samen met school voor podiumkunsten Studio26. En: je gaat minimaal één keer in je schoolcarrière naar het buitenland!


Kenmerken van de school

 • Leren, ontplooien & samenleven
 • Openheid en vertrouwen
 • Veiligheid en verbinding
 • Kunst, cultuur & sport
 • School voor iedereen

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b/k/(g)t
 • vmbo-b
 • vmbo-b / vmbo-k
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • vwo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het schoolgebouw in Dieren is modern, ruim en kleurrijk. De school is opgedeeld in kleinschalige afdelingen. Deze hebben allemaal een eigen plek binnen het gebouw. Ook heeft iedere afdeling een eigen afdelingsleider. Dit maakt het prettig overzichtelijk en geeft het idee dat je op een kleine school zit. 
Weergave

Leerlingen
1183

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven