Symbion

Hoge Witteveld 2 6942 RD Didam

  • Schoolfoto van Symbion
  • Schoolfoto van Symbion
  • Schoolfoto van Symbion
  • Schoolfoto van Symbion
  • Schoolfoto van Symbion

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen waarderen de school met een eindcijfer van 6.9. Vergeleken met veel andere scholen (vmbo) is dat hoog: op vmbo is het gemiddelde cijfer een 6.6. Op de afzonderlijke vragen scoren de leerlingen over het algemeen behoorlijk positief. Er zijn geen vragen waarop de respons wijst in de richting van een onvoldoende. Op het gebied van sociale veiligheid valt hun score opvallend hoog uit. Ook zijn leerlingen uitgesproken positief over hoe de school extra ondersteuning biedt bij het leren en hoe de docenten inspelen op verschillen in de klas. Leerlingen vinden dat ze op school worden gemotiveerd om te leren en dat ze vaak positieve feedback krijgen. Volgens de leerlingen leren ze op de stage ook veel. Dit zijn allemaal aspecten die voor een praktijkschool grote waarde hebben.
Daarnaast zijn leerlingen zeer positief over hoe de ICT werkt op school en hoe ze leren samen te werken.
De scores van de leerlingen zijn over het algemeen vergelijkbaar of iets hoger dan in 2015. De leerlingen zijn aanmerkelijk tevredener dan in 2015 over de mate waarin de school extra ondersteuning biedt aan leerlingen die problemen hebben met leren. Er zijn geen vragen waarop ze lager scoren dan in 2015.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders waarderen de school hoog. Het eindcijfer steeg van een 7.4 in 2015 naar 7.8 in 2017. Op het vmbo is dat gemiddeld een 7.
De ouders ondersteunen dat met een uitgesproken positieve beoordeling op met name de volgende vragen:
- De school biedt leerlingen voldoende mogelijkheden hun talent te ontwikkelen
- De school biedt onderwijs dat aansluit op het niveau van mijn kind
- De school leert mijn kind een eigen mening te vormen
- Leerlingen leren op school om goed samen te werken met andere leerlingen
- Het lukt docenten goed om leerlingen te stimuleren hun best te doen
- Er zijn voldoende ICT-middelen beschikbaar voor het onderwijs op school
- Leerlingen gaan met plezier naar school
- Er zijn duidelijke regels op school
- Leerlingen hebben goed contact met hun docenten
- Ouders kunnen makkelijk contact krijgen met de school
De scores van de ouders zijn over het algemeen vergelijkbaar of hoger dan in 2015. Bij de vraag ‘Mijn kind leert echt iets op zijn stage’ is de score opvallend veel hoger dan in 2015. Ouders zijn iets minder tevreden dan in 2015 over de hoeveelheid lesuitval en over de informatievoorziening naar ouders.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven