Symbion

Hoge Witteveld 2 6942 RD Didam

  • Schoolfoto van Symbion
  • Schoolfoto van Symbion
  • Schoolfoto van Symbion
  • Schoolfoto van Symbion
  • Schoolfoto van Symbion

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Totaal overzicht opleidingen Symbion 2016-2017   
Deelnemers aanvang opleiding   100,00%    
Deelnemers gestopt/gezakt         18,85%    
Deelnemers geslaagd                  81,15%  

Totaal overzicht opleidingen Symbion 2017-2018
Deelnemers aanvang opleiding    100,00%    
Deelnemers gestopt/gezakt          20,83%    
Deelnemers geslaagd                   79,17%    

Voor deze indicator zijn onvolledige of onjuiste gegevens ontvangen. Lees de toelichting van de school voor meer informatie.

Bron

Na het praktijkonderwijs

Hier zie je wat de leerlingen van deze school na het praktijkonderwijs doen. Welke keuzes maken ze en wat doen ze één en twee jaar na het verlaten van de school?

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In maart 2015 heeft de onderwijsinspectie Symbion voor het laatst bezocht. In het rapport van bevindingen naar aanleiding van het kwaliteitsonderzoek op Symbion schreef de inspectie in maart 2015 het volgende:

Symbion verkreeg in 2013 het predicaat Excellente School en in januari 2015 het certificaat Investors in People. Het is de ambitie van de school om de leerlingen in een veilig en ambitieus leerklimaat - met een gedifferentieerd leerstofaanbod dat vaak afkomstig is uit 'de echte wereld' - uit te dagen tot goede leerprestaties. De school slaagt hier ook in. Opvallend vinden wij het brede en sterke aanbod in taal en rekenen en het accent op opbrengstgericht werken door alle geledingen in de school. De school heeft een ambitieuze ontwikkelagenda die vooral gericht is op verdere innovatie. Wij namen waar dat deze agenda voldoende draagvlak onder leraren heeft en dat enkele leraren als kartrekker fungeren voor een bepaalde ontwikkeling. De praktijkschool is tevens sterk gepositioneerd in haar omgeving. Haar opbrengsten zijn voldoende. Het aantal leerlingen stabiliseerde de afgelopen jaren. Er staan nu 186 leerlingen ingeschreven bij deze afdeling.

Terug naar boven