Symbion

Hoge Witteveld 2 6942 RD Didam

 • Schoolfoto van Symbion
 • Schoolfoto van Symbion
 • Schoolfoto van Symbion
 • Schoolfoto van Symbion
 • Schoolfoto van Symbion

Het schoolplan

Toelichting van de school

Toelichting schoolplan::

 • Graag naar school
  Leerlingen van Symbion gaan graag naar school. Dat komt doordat ze worden uitgedaagd om aan hun talenten te werken. Ook praten en beslissen ze mee over wat ze graag willen leren en hoe ze dat gaan doen. Dat schrijven we samen op in een individueel ontwikkelingsplan (IOP). De docenten houden de voortgang nauwlettend in de gaten en vertellen op een positieve manier wat goed gaat en wat beter kan (of moet).

 • Realistische keuzes maken
  We willen dat leerlingen school leuk vinden, maar we vinden het ook belangrijk dat ze op school dingen doen die passen bij hun mogelijkheden. De keuze voor een bepaalde opleiding of een beroep moet wel realistisch zijn. Daarom maken de leerlingen eerst kennis met allerlei sectoren op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld techniek, zorg of groen). Ze leren per sector welke eisen worden gesteld. En natuurlijk kijken we of er straks wel werk te vinden is in een sector. Bij voldoende vraag op de arbeidsmarkt beginnen we zo snel mogelijk een nieuwe opleiding.

 • Coachende begeleiding
  Leerlingen hebben op Symbion veel invloed op wat ze leren en wat ze willen worden. Daardoor zijn ze meer gemotiveerd. Bij veel zelfstandigheid hoort natuurlijk goede begeleiding. De docenten stellen zich op als coaches. Ze leren leerlingen hoe ze moeten leren en hoe ze zelf problemen kunnen oplossen. De mentor bepaalt samen met de leerling (en de ouders) per vak het niveau en de manier van leren, de verhouding tussen theorie- en praktijkvakken en de hoeveelheid huiswerk. We willen dat onze leerlingen in de toekomst ook vakken op vmbo-niveau kunnen doen.

 • Moderne vaardigheden
  De samenleving stelt hoge eisen aan mensen. Ze moeten sociaal vaardig zijn, goed kunnen communiceren en overweg kunnen met digitale technieken en nieuwe media. Symbion besteedt iedere dag aandacht aan dit soortvaardigheden, vaak als onderdeel van de gewone lessen. Speciale aandacht is er voor rekenen en taal en voor mediawijsheid.

 • Samen met stagebedrijven...
  De samenwerking met de stagebedrijven is enorm belangrijk. Zij leren onze leerlingen niet alleen een vak in de praktijk maar ook hoe het er aan toe gaat in een bedrijf. We zien het stagebedrijf en vooral de werkplekbegeleider dan ook als opleidingspartners. Het beoordelen van leerlingen hoort daarbij.

 • ...en met de ouders
  Ouders hebben een actieve rol op Symbion. Ze worden bij alle belangrijke beslissingen betrokken, zoals het vastleggen van de leerdoelen in het individueel ontwikkelingsplan (IOP) en de keuze voor een opleiding en later een beroep. Ouders weten waar hun kind mee bezig is en ze worden ook op de hoogte gehouden van de resultaten. Die staan ook in het (digitale) portfolio dat de leerling bijhoudt.

 • Leren van elkaar
  Wij willen scholen zijn die bereid zijn te leren van anderen. Naast stagebedrijven en ouders hebben ook oud-leerlingen, collega-scholen, gemeenten en andere partners een belangrijke inbreng. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De speerpunten in het ondersteuningsjaarplan zijn :

· Vierjarig ondersteuningsplan opstellen.
· Startklaar zijn voor passend onderwijs.
· Werkwijze voor het invullen van de competentielijsten is aangepast.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven