Symbion

Hoge Witteveld 2 6942 RD Didam

 • Schoolfoto van Symbion
 • Schoolfoto van Symbion
 • Schoolfoto van Symbion
 • Schoolfoto van Symbion
 • Schoolfoto van Symbion

In het kort

Toelichting van de school

Symbion, in Didam, trekt leerlingen uit de hele Liemers. De school staat op een paar minuten lopen van het station van Didam.

De school is klein en de klassen op Symbion zijn klein. Leerlingen hebben een vaste mentor voor de theorievakken, die regelmatig begeleidingsgesprekken met hen voert. Binnen de klas wordt soms in subgroepen en soms individueel per vak op het eigen niveau gewerkt. Daarom werkt (een deel van) een klas regelmatig met laptops.

ProPlus is een leerroute voor leerlingen die meer theorie willen en kunnen leren, zij werken met boeken van het vmbo-bb. Zij krijgen regelmatig huiswerk mee. Er is ook de mogelijkheid dat je een vak waar je erg goed in bent op vmbo-bb niveau afrondt met een examen op het Liemers College. Je krijgt dan een vmbo-certificaat voor dat vak.

Stages zijn een belangrijk onderdeel van het onderwijs op Symbion. In het tweede jaar loopt een leerling een week stage op school, in het derde jaar één dag per week in een klein groepje van leerlingen bij verschillende bedrijven en instellingen. Het aantal stagedagen wordt geleidelijk uitgebreid. De school biedt intensieve begeleiding daarbij. Vanaf het vierde jaar volgen leerlingen een vakopleiding, op het gebied van groenonderhoud, logistiek, horeca, schilderen, techniek, schoonmaak/zorg of detailhandel. Sommige leerlingen halen meerdere certificaten in de laatste schooljaren, dat geeft hen extra kansen op de arbeidsmarkt.

De afgelopen jaren vonden we voor ruim 75 procent van de leerlingen betaald werk. Een klein deel van onze leerlingen stroomt door naar een vervolgopleiding op het ROC. We verwachten van ouders dat ze ons op de hoogte te houden van alle zaken die het leren van de leerling kunnen beïnvloeden. De mentor informeert de ouders over zaken op school zodra dat nodig is.

Kenmerken van de school

 • Leren door te doen
 • Veilige school
 • Arbeid en zelfredzaamheid
 • Digitaal maatwerk
 • Sterk mentoraat

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Symbion heeft kleine klassen van ca. 15 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven