De Marke Zuid

Ludgerstraat 1 7415 DV Deventer

  • Schoolfoto van De Marke Zuid
  • Schoolfoto van De Marke Zuid
  • Schoolfoto van De Marke Zuid
  • Schoolfoto van De Marke Zuid

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Binnen de school vinden wij het van groot belang om de tevredenheid van leerlingen te monitoren. In verband met Corona is een aangepaste variant van de tevredenheidspeiling afgenomen bij alle leerlingen. De resultaten hiervan vindt u in de download hiernaast.

Download tevredenheidsrapport Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Marke Zuid wil een veilige school zijn voor medewerkers en leerlingen. In de lijst hieronder kunt u zien welk beleid De Marke Zuid heeft ontwikkeld om incidenten te voorkomen/bestrijden.

Pestgedrag, verzuim, dreigende conflicten worden tijdig gesignaleerd door mentoren en leerlingbegeleiders.  Wekelijks overleggen de leerlingbegeleiders in het ondersteuningsteam. Van daaruit wordt er indien nodig contact gezocht met partners buiten de school (maatschappelijk werk, leerplicht, Dimence enz.)

Veelgestelde vragen

Terug naar boven