De Marke Zuid

Ludgerstraat 1 7415 DV Deventer

  • Schoolfoto van De Marke Zuid
  • Schoolfoto van De Marke Zuid
  • Schoolfoto van De Marke Zuid
  • Schoolfoto van De Marke Zuid

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Binnen de school vinden wij het van groot belang om de tevredenheid van leerlingen te monitoren. De resultaten hiervan vindt u in de download hieronder.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Marke Zuid wil een veilige school zijn voor medewerkers en leerlingen. In de lijst hieronder kunt u zien welk beleid De Marke Zuid heeft ontwikkeld om incidenten te voorkomen/bestrijden.

Pestgedrag, verzuim, dreigende conflicten worden tijdig gesignaleerd door mentoren en leerlingbegeleiders.  Wekelijks overleggen de leerlingbegeleiders in het ondersteuningsteam. Van daaruit wordt er indien nodig contact gezocht met partners buiten de school (maatschappelijk werk, leerplicht, Dimence enz.)

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Binnen de school vinden wij het van groot belang om de tevredenheid van ouders te monitoren. De resultaten hiervan vindt u in de download hieronder.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven