De Marke Zuid

Ludgerstraat 1 7415 DV Deventer

  • Schoolfoto van De Marke Zuid
  • Schoolfoto van De Marke Zuid
  • Schoolfoto van De Marke Zuid
  • Schoolfoto van De Marke Zuid

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Etty Hillesum Lyceum is een instelling met onder- en bovenbouwscholen en verticale scholen. Op het moment dat een leerling kiest voor de juiste leerweg biedt het traject voldoende mogelijkheden om in één keer te doorlopen.

Het onderwijs en de ondersteuningsstructuur op De Marke is erop gericht om de schoolloopbaan zonder vertraging te kunnen doorlopen.

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De verschillen tussen cijfers voor centraal examen en school examen zijn volgens de Inspectie van het Onderwijs binnen alle leerwegen kleiner dan het landelijk gemiddelde. De gemiddelde cijfers van het centraal examen 2021-2022 zijn hoger dan landelijk.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement en dit betekent dat de inspectie geen reden heeft voor extra toezicht.

Terug naar boven