De Marke Zuid

Ludgerstraat 1 7415 DV Deventer

  • Schoolfoto van De Marke Zuid
  • Schoolfoto van De Marke Zuid
  • Schoolfoto van De Marke Zuid
  • Schoolfoto van De Marke Zuid

Profielkeuze

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2017-2018 heeft De Marke gekozen voor 7 profielen (beroepswerelden) in de basis en kader beroepsgerichte leerweg.
Deze worden geregistreerd met de combinatiesector (COM) als sectorkeuze. De sector Zorg en Welzijn (ZW) wordt als afzonderlijke sector aangeboden.


De Marke Zuid is een school voor vmbo-basis. Dit is de reden van het ontbreken van de profielkeuze voor havo- en vwo-leerlingen.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Binnen De Marke Zuid is een schoolplan geschreven. Centraal in dit schoolplan staan:
- het vergroten van de mogelijkheden om voor elke leerling een passend onderwijsaanbod te realiseren met zicht op het behalen van een diploma basisberoepsgerichte leerweg;
- het versterken en verbreden van het persoonlijk meesterschap van alle medewerkers en het besef van gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen het Etty Hillesum Lyceum is een zorgstructuur vastgesteld. Deze zorgstructuur wordt ook binnen De Marke Zuid gehanteerd. Er wordt gestreefd naar het optimaliseren van de doorgaande lijn van onderwijs en begeleiding. Essentieel is de zogenaamde 'driehoeksverantwoordelijkheid' van leerling, ouder en school.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven