De Marke Zuid

Ludgerstraat 1 7415 DV Deventer

 • Schoolfoto van De Marke Zuid
 • Schoolfoto van De Marke Zuid
 • Schoolfoto van De Marke Zuid
 • Schoolfoto van De Marke Zuid

Profielkeuze

Toelichting van de school

De Marke Noord is een school waar we het lesprogramma verrijken door veel praktische componenten. In de bovenbouw kan je kiezen uit 7 profielen (beroepswerelden) in de basis en kader beroepsgerichte leerweg. 

 • Bouw, Wonen & Interieur (BWI)
 • Produceren, Installeren & Energie (PIE)
 • Mobiliteit & Transport (M&T)
 • Economie & Ondernemen (E&O)
 • Dienstverlening & Producten (D&P)
 • Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR)
 • Zorg & Welzijn (ZW)

Om je te helpen bij het maken van een keuze, bieden we in de onderbouw een uitgebreid praktijkprogramma.

Voor de gemengde en theoretische leerweg zijn de beroepswerelden

 • Dienstverlening & Producten
 • Techniek & Technologie
 • Economie & Ondernemen
 • Zorg & Welzijn

als praktijkgericht programma toegevoegd. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Binnen De Marke is een schoolplan geschreven. Centraal in dit schoolplan staan:
- het vergroten van de mogelijkheden om voor elke leerling een passend onderwijsaanbod te realiseren met zicht op het behalen van een diploma basisberoepsgerichte leerweg;
- het versterken en verbreden van het persoonlijk meesterschap van alle medewerkers en het besef van gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen het Etty Hillesum Lyceum is een zorgstructuur vastgesteld. Deze zorgstructuur wordt ook binnen De Marke Zuid gehanteerd. Er wordt gestreefd naar het optimaliseren van de doorgaande lijn van onderwijs en begeleiding. Essentieel is de zogenaamde 'driehoeksverantwoordelijkheid' van leerling, ouder en school.

Met het samenwerkingsverband wordt gewerkt aan de nieuwe versie van het Schoolondersteuningsplan. Zodra deze vastgesteld is wordt hij ook op deze site gepubliceerd.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven