Het Vlier

Het Vlier 1 7414 AR Deventer

  • Schoolfoto van Het Vlier
  • Schoolfoto van Het Vlier
  • Schoolfoto van Het Vlier
  • Schoolfoto van Het Vlier
  • Schoolfoto van Het Vlier

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Binnen de school vinden wij het van groot belang om de tevredenheid van leerlingen te monitoren. Wij analyseren de resultaten en vertalen dat naar beleid en acties. De resultaten vindt u hieronder.

Daarnaast spreken we zeer regelmatig met leerlingen via de leerlingenraad en de klankbordgroepen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Vlier wil een veilige school zijn voor medewerkers en leerlingen. In alle klankbordgroepen van leerlingen en in alle functioneringsgesprekken komt de ervaren veiligheid jaarlijks aan de orde. Het Vlier wordt vrijwel unaniem gezien als een zeer veilige school door zowel leerlingen, ouders als medewerkers.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Binnen Het Vlier wordt jaarlijks de tevredenheid van ouders gemeten. Zes keer per jaar vindt een open en constructief overleg tussen schoolleiding en de ouderraad plaats.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven