Het Vlier

Het Vlier 1 7414 AR Deventer

  • Schoolfoto van Het Vlier
  • Schoolfoto van Het Vlier
  • Schoolfoto van Het Vlier
  • Schoolfoto van Het Vlier
  • Schoolfoto van Het Vlier

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Vlier is een bovenbouwschool voor havo en vwo. Leerlingen stromen binnen vanuit verschillende onderbouwlocaties. We besteden veel tijd aan de overgang tussen onder- en bovenbouw op een nieuwe locatie. Onze resultaten voldoen aan de eisen vanuit de Inspectie van het Onderwijs, maar onze eigen ambities liggen hoger. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slaagpercentages van beide afdelingen zijn stabiel en boven gemiddeld in vergelijking met andere scholen in Nederland.


Dit zijn slaagpercentages van leerlingen afkomstig van verschillende onderbouwscholen, onder andere van de onderbouwscholen van het Etty Hillesum Lyceum: De Boerhaave, Het Stormink en De Marke Noord.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde examencijfers voor het havo en vwo zijn stabiel. 
De verschillen tussen cijfers voor centraal examen en schoolexamen zijn volgens de Inspectie van het Onderwijs binnen alle leerwegen gering. De gemiddelde cijfers voor het centraal examen zijn boven de norm.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Binnen het Etty Hillesum Lyceum voeren we jaarlijks een zelfevaluatie uit. In het schooljaar 2022-2023 is Het Vlier daarnaast bezocht door collega scholen voor een visitatie. In deze visitatie werden de positieve bevindingen van de school zelf bevestigd.

In het schooljaar 2022-2023 heeft de Inspectie van het Onderwijs een themabezoek afgelegd rondom de toetsing en examinering. De bevindingen waren positief. De school kreeg complimenten voor de wijze waarop de toetsing en examinering is vormgegeven.

Terug naar boven