Het Vlier

Het Vlier 1 7414 AR Deventer

  • Schoolfoto van Het Vlier
  • Schoolfoto van Het Vlier
  • Schoolfoto van Het Vlier
  • Schoolfoto van Het Vlier
  • Schoolfoto van Het Vlier

Profielkeuze

Toelichting van de school

Veel havo-leerlingen kiezen een EM- of CM-profiel.
In vergelijking met landelijk kiezen procentueel meer vwo-leerlingen van Het Vlier voor een N-profiel.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Jij bent aan zet! Het Vlier wil dat iedere leerling zich persoonlijk kan ontwikkelen, vaardigheden aanleert om op een eigen manier een bijdrage te leveren aan de samenleving en goed voorbereid is op het vervolgonderwijs. 

Hoe we dit willen bereiken kunt u lezen in ons schoolplan. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen het Etty Hillesum Lyceum is een zorgstructuur vastgesteld. Essentieel daarbij is de zogenaamde 'driehoeksverantwoordelijkheid' van leerling, ouder en school. Naast dit document is er ook een document waar de leerlingzorg op Het Vlier beschreven is.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven