Het Vlier

Het Vlier 1 7414 AR Deventer

 • Schoolfoto van Het Vlier
 • Schoolfoto van Het Vlier
 • Schoolfoto van Het Vlier
 • Schoolfoto van Het Vlier
 • Schoolfoto van Het Vlier

In het kort

Toelichting van de school

Het Vlier is een bovenbouwschool voor havo, atheneum en gymnasium (leerjaar 4, 5 en 6).

Het Vlier huisvest de bovenbouw van havo en vwo. Het Vlier is een school waar veel aandacht is voor kwaliteit, sfeer en open communicatie. De school heeft een uitstekend en hoog opgeleid docentenkorps. In een volwassen sfeer kunnen de leerlingen binnen Het Vlier veel meer keuzes maken dan op andere scholen. Het vakkenaanbod is groot en keuzetijd voor leerlingen neemt een belangrijke plaats in. Naast de reguliere lessen organiseert Het Vlier allerlei activiteiten op wetenschappelijk, cultureel en sportief gebied. Mede daardoor hebben leerlingen het hier prima naar hun zin. Op Het Vlier vindt elke leerling een plaats waar hij zich thuis voelt. Wij bereiden onze leerlingen goed voor op een studie aan een hogeschool of universiteit.

Kenmerken van de school

 • veel vakken en ruime keuze
 • 7 wekelijkse keuze-uren
 • inter-nationalisering
 • activiteiten voor talenten
 • goede communicatie

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1381

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven