Het Stormink

Storminkstraat 1 7418 GH Deventer

  • Schoolfoto van Het Stormink
  • Schoolfoto van Het Stormink
  • Schoolfoto van Het Stormink
  • Schoolfoto van Het Stormink
  • Schoolfoto van Het Stormink

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Door intensiever contact met het basisonderwijs en de bovenbouwscholen, wordt bijgedragen aan een betere determinatie en doorstroom van leerlingen binnen een de beoogde leerlijn.
De doorstroom bovenbouw havo/vwo zijn de gegevens van Het Vlier. Het Stormink is een onderbouwschool. De leerlingen havo/vwo stromen over het algemeen door naar de bovenbouw op Het Vlier. De leerlingen VMBO stromen over het algemeen door naar de bovenbouw op De Marke Noord of Zuid.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Binnen Het Stormink worden evaluaties uitgevoerd door de Onderwijsinspectie. De onderwijskwaliteit en -resultaten worden geƫvalueerd en er worden aanbevelingen gedaan.

Terug naar boven