Het Stormink

Storminkstraat 1 7418 GH Deventer

  • Schoolfoto van Het Stormink
  • Schoolfoto van Het Stormink
  • Schoolfoto van Het Stormink
  • Schoolfoto van Het Stormink
  • Schoolfoto van Het Stormink

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Door intensiever contact met het basisonderwijs en de bovenbouwscholen, wordt bijgedragen aan een betere determinatie en doorstroom van leerlingen binnen een de beoogde leerlijn.
De doorstroom bovenbouw havo/vwo zijn de gegevens van Het Vlier. Het Stormink is een onderbouwschool. De leerlingen havo/vwo stromen over het algemeen door naar de bovenbouw op Het Vlier. De leerlingen VMBO stromen over het algemeen door naar de bovenbouw op De Marke Noord of Zuid.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Stormink is een onderbouwschool voor vmbo, havo en atheneum. Op deze locatie doen de leerlingen geen eindexamen. Dit is de reden voor het ontbreken van de slaagpercentages voor Het Stormink.
Veel leerlingen gaan na de onderbouw op Het Stormink naar de bovenbouw op Het Vlier, De Marke Zuid of De Marke Noord . Wij verwijzen u graag door naar deze scholen voor de slaagpercentages.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het Stormink is een onderbouwschool voor vmbo, havo en atheneum. Op deze locatie doen de leerlingen geen eindexamen. Dit is de reden voor het ontbreken van de examencijfers voor Het Stormink.

Veel leerlingen gaan na de onderbouw op Het Stormink naar de bovenbouw op Het Vlier, De Marke Zuid of De Marke Noord . Wij verwijzen u graag door naar deze scholen voor de examencijfers.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Binnen Het Stormink worden evaluaties uitgevoerd door de Onderwijsinspectie. De onderwijskwaliteit en -resultaten worden geƫvalueerd en er worden aanbevelingen gedaan.

Terug naar boven