Het Stormink

Storminkstraat 1 7418 GH Deventer

  • Schoolfoto van Het Stormink
  • Schoolfoto van Het Stormink
  • Schoolfoto van Het Stormink
  • Schoolfoto van Het Stormink
  • Schoolfoto van Het Stormink

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het Stormink is een onderbouwschool voor vmbo, havo en atheneum. Een sector- of profielkeuze is door deze leerlingen nog niet gemaakt.

Sectorkeuze:
De sectorkeuze wordt in de loop van het tweede jaar gemaakt. De sectorkeuzes worden daarom pas in het derde jaar zichtbaar. De vmbo-leerlingen van Het Stormink gaan veelal naar De Marke Zuid of De Marke Noord. Daarom verwijzen wij u graag door naar de SchoolVensters van De Marke Zuid en De Marke Noord.

Profielkeuze:
De profielkeuze wordt in de loop van het derde jaar gemaakt. De profielkeuzes worden daarom pas in het vierde jaar zichtbaar. Vrijwel alle havo/vwo-leerlingen gaan naar de bovenbouw op Het Vlier. Daarom verwijzen wij u graag door naar het SchoolVenster van Het Vlier.

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen het Etty Hillesum Lyceum is een zorgstructuur vastgesteld. Deze zorgstructuur wordt ook binnen Het Stormink gehanteerd. Er wordt gestreefd naar het optimaliseren van de doorgaande lijn van onderwijs en begeleiding. Essentieel is de zogenaamde 'driehoeksverantwoordelijkheid' van leerling, ouder en school.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven