De Marke Noord

Lebuinuslaan 1 7415 DM Deventer

  • Schoolfoto van De Marke Noord
  • Schoolfoto van De Marke Noord
  • Schoolfoto van De Marke Noord
  • Schoolfoto van De Marke Noord

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Etty Hillesum Lyceum is een instelling met onder- en bovenbouwscholen en verticale scholen. Op het moment dat een leerling kiest voor de juiste leerweg biedt het traject voldoende mogelijkheden om in één keer te doorlopen.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De havo-leerlingen doen op De Marke Noord geen eindexamen. Na de onderbouw op De Marke Noord gaan de meeste havoleerlingen naar de bovenbouw op Het Vlier. Wij verwijzen u graag door naar het SchoolVenster van Het Vlier voor de slaagpercentages.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De verschillen tussen cijfers voor centraal examen en school examen zijn volgens de Inspectie van het Onderwijs binnen alle leerwegen acceptabel. De gemiddelde cijfers voor het centraal examen zijn gemiddeld. 

De examencijfers van de havoleerlingen ontbreken. Deze leerlingen gaan na de onderbouw op De Marke Noord naar de bovenbouw op Het Vlier. Wij verwijzen u graag door naar het SchoolVenster van Het Vlier voor de examencijfers.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Leerlingen met een kader /mavo diploma zijn toelaatbaar tot niveau 4 van het middelbaar beroepsonderwijs.
Het grootste deel van de leerlingen van De Marke Noord stroomt door naar niveau 3 of 4 van het ROC in Deventer, Zutphen, Apeldoorn, Zwolle of Arnhem.
Elk jaar stroomt een aantal leerlingen door naar de bovenbouw van het havo van het Etty Hillesum Lyceum.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2015 heeft de Inspectie van het Onderwijs een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op Het Slatink. De kwaliteit van het onderwijs is op een aantal onderdelen (sterk) verbeterd. De onderwijsresultaten zijn nog niet voldoende.

Terug naar boven