De Marke Noord

Lebuinuslaan 1 7415 DM Deventer

  • Schoolfoto van De Marke Noord
  • Schoolfoto van De Marke Noord
  • Schoolfoto van De Marke Noord
  • Schoolfoto van De Marke Noord

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Etty Hillesum Lyceum is een instelling met onder- en bovenbouwscholen en verticale scholen. Op het moment dat een leerling kiest voor de juiste leerweg biedt het traject voldoende mogelijkheden om in één keer te doorlopen.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

De havo-leerlingen doen op De Marke Noord geen eindexamen. Na de onderbouw op De Marke Noord gaan de meeste havoleerlingen naar de bovenbouw op Het Vlier. Wij verwijzen u graag door naar het SchoolVenster van Het Vlier voor de slaagpercentages.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

De verschillen tussen cijfers voor centraal examen en school examen zijn volgens de Inspectie van het Onderwijs binnen alle leerwegen acceptabel. De gemiddelde cijfers voor het centraal examen zijn gemiddeld. 

De examencijfers van de havoleerlingen ontbreken. Deze leerlingen gaan na de onderbouw op De Marke Noord naar de bovenbouw op Het Vlier. Wij verwijzen u graag door naar het SchoolVenster van Het Vlier voor de examencijfers.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2019-2020?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2015 heeft de Inspectie van het Onderwijs een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op Het Slatink. De kwaliteit van het onderwijs is op een aantal onderdelen (sterk) verbeterd. De onderwijsresultaten zijn nog niet voldoende.

Terug naar boven