De Marke Noord

Lebuinuslaan 1 7415 DM Deventer

  • Schoolfoto van De Marke Noord
  • Schoolfoto van De Marke Noord
  • Schoolfoto van De Marke Noord
  • Schoolfoto van De Marke Noord

Profielkeuze

Toelichting van de school

Vanaf 2017-2018 heeft De Marke gekozen voor 7 profielen (beroepswerelden) in de basis en kader beroepsgerichte leerweg.
Voor de gemengde leerweg is tevens in leerjaar 3 de beroepswereld Dienstverlening en Producten op de lessentabel gezet.

De Marke Noord is een school voor vmbo-kader/gemengde leerweg. Dit is de reden voor het ontbreken van de profielkeuze voor havo- en vwo-leerlingen.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan van De Marke kunt u hiernaast downloaden.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen het Etty Hillesum Lyceum is een zorgstructuur vastgesteld. Ook binnen De Marke hanteren we deze zorgstructuur. We streven naar het optimaliseren van de doorgaande lijn van onderwijs en begeleiding. Essentieel is de zogenaamde 'driehoeksverantwoordelijkheid' van leerling, ouder en school.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven