Willibrord Gymnasium

Beukenstraat 80 5753 GD Deurne

Schoolfoto van Willibrord Gymnasium

In het kort

Toelichting van de school

Het Willibrord Gymnasium in Deurne is een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) en staat open voor alle leerlingen met een vwo-of havo/vwo-advies. Gymnasiaal onderwijs betekent voor ons dat de leerlingen leren om met een brede kennis van verleden en heden creatief in te spelen op veranderingen – en zo zelfbewuste, verantwoordelijke bouwers van de toekomst worden. Om die externe wereld te kunnen begrijpen moeten de leerlingen eerst hun eigen interne wereld begrijpen, dus hun talenten kunnen ontdekken en uitbouwen. Dat wil zeggen dat de school leerlingen opleidt die alle kansen en uitdagingen krijgen (en némen) om zich op hoog niveau breed te ontwikkelen. Het gaat daarbij om kennis (we leiden op tot het hoogste diploma voor voortgezet onderwijs), maar zeker zo belangrijk zijn het ontwikkelen van vaardigheden zoals samenwerken, zelfvertrouwen, inlevingsvermogen, verantwoordelijkheidsbesef en de flexibiliteit om in te spelen op veranderingen , ideeën om te zetten in daden en risico’s durven nemen.We zijn een kleinschalige school: klein staat niet alleen voor veilig, maar ook voor persoonlijk en betekenisvol. We beseffen ons terdege dat onderwijs, begeleiding, talent-en persoonlijke ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.Voorwaarde voor het bereiken van een hoge kwaliteit zijn een prettige sfeer en een goede samenwerking tussen onze leerlingen, hun ouders en medewerkers van het Willibrord. 

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van het Willibrord Gymnasium. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Kenmerken van de school

  • kleinschalige streekschool
  • persoonlijk en betekenisvol
  • coaching en begeleiding
  • Vertrouwen in de leerlingen
  • Autonomie voor leerlingen

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • gymnasium

Bron

Bovenbouw

  • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
438

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?