Sprongcollege

Burg. Roefslaan 13 5753 GX Deurne

  • Schoolfoto van Sprongcollege
  • Schoolfoto van Sprongcollege
  • Schoolfoto van Sprongcollege

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van het Sprongcollege, een van de vier deelscholen van IVO Deurne

Het Sprongcollege, school voor praktijkonderwijs, is een kleine school. Leerlingen en docenten kennen elkaar, dat geeft een vertrouwd gevoel. De leerlingen van het Sprongcollege volgen een opleiding die hen voorbereidt op werk of een vervolgopleiding in het Mbo. Gedurende de eerste leerjaren worden de leerlingen geschoold in theorievakken en praktische vakken en interne stages. In de hogere leerjaren gaan de leerlingen op stage in bedrijven en instellingen. Dat maakt de overstap van school naar werk gemakkelijk.

De resultaten van het onderwijs op het Sprongcollege zijn uitstekend. Bijna alle leerlingen, die starten met de opleiding, sluiten die ook af met een diploma. Vanaf schooljaar 2019-2020 krijgen leerlingen een diploma praktijkonderwijs. Daarnaast wordt het entree-traject aangeboden en kunnen leerlingen hun schoolloopbaan afsluiten met het Entree (MBO-1) diploma. Het onderwijs richt zich niet alleen op werk of studie. Net zo belangrijk is het om de jongens en meiden voor te bereiden op zelfstandig handelen in de sociale omgeving, binnen het gezin en in de vrije tijd.

Kenmerken van de school

  • Leren in de échte wereld
  • Doen!
  • Talentontwikkeling

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De verdeling ziet er in het schooljaar 2022-2023 als volgt uit:
Praktijkonderwijs 1: 11 leerlingen (praktijklessen met maximaal 8 leerlingen)
Schakelklas: 16 leerlingen (praktijklessen met maximaal 8 leerlingen)
Integratieklas: 13 leerlingen (leerlingen van leerjaar 1 t/m 6) (praktijklessen met max. 8 leerlingen)

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven