Hub van Doornecollege

Vloeiendsedreef 1 5753 SM Deurne

  • Schoolfoto van Hub van Doornecollege
  • Schoolfoto van Hub van Doornecollege
  • Schoolfoto van Hub van Doornecollege

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van het Hub van Doornecollege, een van de vier deelscholen van IVO Deurne.

Op het Hub van Doornecollege wordt onderwijs aangeboden aan de leerlingen van de Basisberoepsgerichte- en Kaderberoepsgerichte Leerweg. De leerlingen zitten in de onderbouw op een eigen plek in het gebouw met een eigen leerplein. In leerjaar 3 en 4 hebben de leerlingen een keuze gemaakt voor een van de volgende profielen: Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR), Multimedia, Natuur & Ondernemen (MNO), Bouwen, Wonen & Interieur (BWI), Produceren, Installeren & Energie (PIE), Mobiliteit & Transport (M&T) of Zorg, Sport & Welzijn (ZSW). Voor elk profiel is er een beroepsplein, waar leerlingen met moderne leermiddelen worden voorbereid op hun examen en op een vervolgstudie in het Middelbaar Beroepsonderwijs.

Door de indeling in kerngroepen/teams, onder leiding van een teamleider, bevinden leerlingen en docenten zich altijd op vertrouwd terrein. Dat schept aantoonbaar rust, hetgeen in de studieresultaten duidelijk merkbaar is. Al jaren achtereen zijn de slagingspercentages van de leerlingen Basisberoepsgericht- en Kaderberoepsgerichte Leerweg ongekend hoog.

Kenmerken van de school

  • Ontdekken en ervaren
  • Veilig en vertrouwd
  • Betrokkenheid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k

Bron

Bezoek deze school

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
796

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven