Alfrinkcollege

Burgemeester Roefslaan 11 5753 GX Deurne

  • Schoolfoto van Alfrinkcollege
  • Schoolfoto van Alfrinkcollege
  • Schoolfoto van Alfrinkcollege

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Omdat in leerjaar 1 drie leerwegen worden aangeboden zijn we goed in staat leerlingen te plaatsen op het niveau wat echt bij hen past. Door het hoge niveau van het onderwijs in deze leerwegen zijn de meeste leerlingen die opstromen naar leerjaar 2 goed in staat een diploma op een hoger niveau te behalen.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De leerlingen in de bovenbouw van het Alfrinkcollege stromen uit naar mbo of havo. In de bovenbouw van het Alfrinkcollege werken we zeer intensief samen met diverse Mbo scholen in onze regio. Docenten van het mbo komen naar het Alfrinkcollege en vertellen iets over de verschillende profielen/opleidingen. Daarnaast gaan al onze derdejaarsleerlingen naar het ROC ter Aa en de Gilde opleidingen om aldaar de dagelijkse praktijk mee te maken. De focus ligt hierbij op oriëntatie. We streven ernaar onze leerlingen een goed beeld van het profiel en de opleiding te geven. In leerjaar 3 volgen alle leerlingen het vak Dienstverlening en Producten. Dit vak laat leerlingen kennismaken met de verschillende profielen. LOB vormt een belangrijk onderdeel van dit vak. In leerjaar 4 bezoeken onze leerlingen o.a. in het kader van het sectorwerkstuk verschillende vervolgopleidingen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan leerlingen die de overstap willen maken naar Havo 4.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven