Alfrinkcollege

Burgemeester Roefslaan 11 5753 GX Deurne

  • Schoolfoto van Alfrinkcollege
  • Schoolfoto van Alfrinkcollege
  • Schoolfoto van Alfrinkcollege

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Omdat in leerjaar 1 drie leerwegen (voor leerlingen met het advies vbmo k/t, vbmo-t en vmbo t/havo) worden aangeboden, zijn we goed in staat leerlingen te plaatsen op het niveau dat echt bij hen past. Door het hoge niveau van het onderwijs in deze leerwegen zijn de meeste leerlingen die opstromen naar leerjaar 2 goed in staat een diploma op een hoger niveau te behalen.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Leerlingen worden bevorderd op basis van de overgangsnormen van het geldende leerjaar. De cijfers van het overgangsrapport zijn gebaseerd op een voortschrijdend jaarcijfer en zijn afgerond op één decimaal. Het eindcijfer wordt afgerond op een geheel cijfer. Leerlingen die niet aan de overgangsnorm voldoen, worden in de rapportvergadering besproken. Binnen de bespreekzone (wat in de onderbouw altijd het geval is) beslist de docentenvergadering of een leerling wordt bevorderd of afgewezen. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Er is geen recent oordeel van de Onderwijsinspectie.

Terug naar boven