Informatie over middelbare scholen met denominatie prot. christelijk

Scholen kunnen hun onderwijs inrichten naar een religieuze - of levensbeschouwelijke visie. Scholen voor protestants-christelijk onderwijs baseren hun onderwijs op protestants-christelijke visies, gewoonten en tradities. In deze groep vind je scholen met de volgende denominaties: evangelisch, gereformeerd, reformatorisch, baptistisch, evangelisch-luthers, gereformeerd-vrijgemaakt, Nederlands hervormd en protestants-christelijk.

Terug naar boven