Twents Carmel College, locatie Denekamp

Oranjestraat 23 7591 GA Denekamp

Schoolfoto van Twents Carmel College, locatie Denekamp

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het Twents Carmel College kent een eigen Systeem van Kwaliteitszorg. Onderdeel hiervan is het periodiek bevragen van leerlingen en ouders over hun tevredenheid over de school en het onderwijs. Aan leerlingen op alle niveau's wordt gevraagd om hun mening te geven over allerlei zaken op school door het invullen van een vragenlijst.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De omvang en ligging van de school is zodanig dat er sprake is van een gemoedelijke omgang met elkaar, waarin leerlingen gezien en gekend worden. Leerlingen en ouders waarderen onze openheid en de beperkte omvang van de school; dit wordt zichtbaar in de hoge tevredenheid over het klimaat en de veiligheid op school.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het Twents Carmel College kent een eigen Systeem van Kwaliteitszorg. Onderdeel hiervan is het periodiek bevragen van leerlingen en ouders over hun tevredenheid over de school en het onderwijs. Aan ouders wordt gevraagd om hun mening te geven over allerlei zaken op school door het invullen van een vragenlijst. Hieronder staan de waarderingsscores van de ouders van de leerlingen uit klas 2. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven