Twents Carmel College, locatie Denekamp

Oranjestraat 23 7591 GA Denekamp

Schoolfoto van Twents Carmel College, locatie Denekamp

Het schoolplan

Toelichting van de school

Speerpunten van het schoolbeleid:

 

1. Doorontwikkeling en implementatie VWO extra

 

2. Verdere implementatie beleid ‘Selectie en Determinatie’, inclusief toetsbeleid en coaching van leerlingen

 

3. Versterken doorlopende leerlijnen

 

4. Deelname opleidingsschool

 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Dit is het Schoolondersteuningsprofiel van locatie Denekamp van het Twents Carmel College.

Deze pdf versie van het schoolprofiel bestaat uit de antwoorden op vragen die scholen jaarlijks in- en aanvullen om hun onderwijs en ondersteuningsaanbod te beschrijven en vergelijkbaar te maken met andere scholen in de regio. Twents Carmel College valt onder het regionaal samenwerkingsverband VO Twente 23.02. Binnen dit samenwerkingsverband wordt de gang van zaken rondom ondersteuning en passend onderwijs regionaal afgestemd. Meer informatie is te vinden op de website van het samenwerkingsverband.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven