Beroepsonderwijs aan Zee

Drs. F. Bijlweg 10 1784 MC Den Helder

  • Schoolfoto van Beroepsonderwijs aan Zee
  • Schoolfoto van Beroepsonderwijs aan Zee
  • Schoolfoto van Beroepsonderwijs aan Zee
  • Schoolfoto van Beroepsonderwijs aan Zee
  • Schoolfoto van Beroepsonderwijs aan Zee

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingen hebben de afgelopen jaren laten zien dat zij tevreden zijn met onze afdeling. De leerlingen worden op diverse manieren betrokken bij de afdeling onder andere via de leerlingenraad en klankbordsessies met de schoolleiding. Verschillende initiatieven van leerlingen zijn zodoende zichtbaar geworden binnen de school. Er is een positieve sfeer waarbinnen het gehoord, gezien en gewaardeerd worden steeds sterker naar voren komt.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De schoolveiligheid is op orde en de leerlingen geven duidelijk aan een veilig gevoel te hebben binnen onze afdeling.  De afdeling beroeps kenmerkt zich door een open aanspreek cultuur met als motto “zorg voor jezelf , de ander en de omgeving “. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De scores van de ouders hebben de afgelopen jaren een mooie ontwikkeling laten zien. Van een kritische score naar een dikke voldoende. De communicatie naar ouders is een van de speerpunten geweest en heeft succes gehad. Aanvullend werken we met een betrokken ouderraad en dat werkt.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6

Terug naar boven