Beroepsonderwijs aan Zee

Drs. F. Bijlweg 10 1784 MC Den Helder

  • Schoolfoto van Beroepsonderwijs aan Zee
  • Schoolfoto van Beroepsonderwijs aan Zee
  • Schoolfoto van Beroepsonderwijs aan Zee
  • Schoolfoto van Beroepsonderwijs aan Zee
  • Schoolfoto van Beroepsonderwijs aan Zee

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingen van Scholen aan Zee, afdeling beroepsonderwijs, hebben de afgelopen jaren laten zien dat zij tevreden zijn met onze afdeling. De leerlingen worden op diverse manieren betrokken bij de afdeling onder andere via de leerlingenraad en klankbordsessies met de schoolleiding. Verschillende initiatieven van leerlingen zijn zodoende zichtbaar geworden binnen de school. Er is een positieve sfeer waarbinnen het gehoord, gezien en gewaardeerd worden sterk naar voren komt.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De schoolveiligheid is op orde en de leerlingen geven duidelijk aan een veilig gevoel te hebben binnen onze afdeling.  De afdeling beroepsonderwijs van Scholen aan Zee kenmerkt zich door een open aanspreek cultuur met als motto “zorg voor jezelf , de ander en de omgeving “. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De scores van de ouders van Scholen aan Zee, afdeling beroepsonderwijs, hebben de afgelopen jaren een mooie ontwikkeling laten zien. De communicatie naar ouders is een van de speerpunten en heeft succes. Aanvullend werken we met een betrokken ouderraad en dat werkt.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven