Beroepsonderwijs aan Zee

Drs. F. Bijlweg 10 1784 MC Den Helder

  • Schoolfoto van Beroepsonderwijs aan Zee
  • Schoolfoto van Beroepsonderwijs aan Zee
  • Schoolfoto van Beroepsonderwijs aan Zee
  • Schoolfoto van Beroepsonderwijs aan Zee
  • Schoolfoto van Beroepsonderwijs aan Zee

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Scholen aan Zee, afdeling beroepsonderwijs, laat zien dat leerlingen kansen krijgen, waarbij ook succesvol de schoolloopbaan wordt afgesloten. Beroepsonderwijs laat zien dat een leerling wordt toegeleid naar een passend diploma.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Binnen Scholen aan Zee, afdeling beroepsonderwijs, werkt iedere leerling op een passend niveau aan het onvertraagd behalen van het diploma/of andere perspectiefrijke opleiding. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het driejaarsgemiddelde laat zien dat Scholen aan Zee, afdeling beroepsonderwijs, de leerlingen met een passend diploma voorbereid op de doorstroom naar het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). De resultaten komen tot stand door een goed onderwijsaanbod, gerichte examentraining en het effect van de driehoek ouder-school-leerling.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Scholen aan Zee, afdeling beroepsonderwijs, heeft een goede kwaliteitscultuur, waarbij periodiek wordt gemeten wat werkt en wat verstrekt kan worden. Er is continue sprake van een ontwikkelingsgerichte houding.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven