Esloo College

Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag

  • Schoolfoto van Esloo College
  • Schoolfoto van Esloo College
  • Schoolfoto van Esloo College
  • Schoolfoto van Esloo College
  • Schoolfoto van Esloo College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Esloo College is een kleine school voor Praktijkonderwijs. De enquête is uitgezet onder alle leerlingen van leerjaar 1 en 2. Hierdoor wordt niet voldaan aan de minimale eisen voor een betrouwbaar beeld. De uitkomsten van de enquête zijn voor ons ondanks dat toch van belang. We willen graag weten wat we in de ogen van leerlingen zouden moeten verbeteren. Met een gemiddelde van 7,0 is de school tevreden.

Binnen Esloo is veel aandacht voor de individuele leerling. Het is goed om te zien dat leerlingen hoog scoren op tevredenheid over de mentor.

Aandacht in de lessen voor de actualiteit wordt door leerlingen lager beoordeeld en zal dus meer aandacht moeten krijgen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Tevredenheid leerlingen praktijkonderwijs

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan de ProZo!-vragenlijst van de Sectorraad Praktijkonderwijs om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,2
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Onze ouders hebben tijdens de rapportfoliodag in maart 2016 de vragenlijst handmatig ingevuld.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
9,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Bron

Tevredenheid ouders praktijkonderwijs

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan de ProZo!-vragenlijst van de Sectorraad Praktijkonderwijs om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,6

Terug naar boven