Esloo College

Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag

Schoolfoto van Esloo College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Esloo College is een kleine school voor Praktijkonderwijs. De enquête is uitgezet onder alle leerlingen van leerjaar 1 en 2. Hierdoor wordt niet voldaan aan de minimale eisen voor een betrouwbaar beeld. De uitkomsten van de enquête zijn voor ons ondanks dat toch van belang. We willen graag weten wat we in de ogen van leerlingen zouden moeten verbeteren. Met een gemiddelde van 7,0 is de school tevreden.

Binnen Esloo is veel aandacht voor de individuele leerling. Het is goed om te zien dat leerlingen hoog scoren op tevredenheid over de mentor.

Aandacht in de lessen voor de actualiteit wordt door leerlingen lager beoordeeld en zal dus meer aandacht moeten krijgen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Onze ouders hebben tijdens de rapportfoliodag in maart 2016 de vragenlijst handmatig ingevuld.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven