Esloo College

Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag

  • Schoolfoto van Esloo College
  • Schoolfoto van Esloo College
  • Schoolfoto van Esloo College
  • Schoolfoto van Esloo College
  • Schoolfoto van Esloo College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Esloo College is een school voor praktijkonderwijs. 

Voor plaatsing is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Voor het praktijkonderwijs gelden de volgende criteria:

1. een IQ tussen de 55 en 80

2. leerachterstanden groter dan 50% op minimaal 2 leergebieden (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en/of inzichtelijk rekenen

De (speciale) basisschool zorgt voor deze gegevens en maakt een onderwijskundig rapport (OKR). De leerling krijgt van de (speciale) basisschool een adviesformulier met het advies: praktijkonderwijs. Met dit formulier kan de leerling worden aangemeld.

Leerlingen worden ingeschreven op volgorde van aanmelding. In het praktijkonderwijs wordt niet geloot.

Op Esloo College geldt een voorrangsbeleid voor broertjes en zusjes van leerlingen die al op Esloo College zitten.

Na aanmelding van de leerling geldt de zorgplicht; wanneer plaatsing op Esloo College niet mogelijk is, heeft onze school de plicht een passende plek voor de leerling te vinden.


Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Het praktijkonderwijs is een 5-jarige opleiding.

Op Esloo College kun je behalen:

- Getuigschrift

- Diploma praktijkonderwijs; portfolio én stage voldoende beoordeeld

- Entreediploma; mbo 1 niveau

- Branchecertificaten voor:

          - SVH Bedieningsassistent Horeca

          - SVH Keukenassistent Horeca

          - KCH Detailhandel

          - KCH Dienstverlening

          - VCA basis

          - Heftruck

          - SVS Schoonmaak

          - Meerdere lascertificaten

          - Textiel

Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Hier zie je wat de leerlingen van deze school na het praktijkonderwijs doen. Welke keuzes maken ze en wat doen ze één en twee jaar na het verlaten van de school?

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2022 is Lucas Onderwijs bezocht door de Inspectie voor het Onderwijs. Bij deze controle is Esloo College niet bezocht door de Inspectie en is er geen eindoordeel gegeven over het Esloo College. 

Esloo Praktijkonderwijs participeert in het samenwerkingsverband met het CVO betreffende collegiale visitatie. Wij zijn dit jaar niet bezocht.

Terug naar boven