College St. Paul

Isabellaland 259 2591 SG Den Haag

Schoolfoto van College St. Paul

In het kort

Toelichting van de school

College St.-Paul is een brede school voor vmbo-leerlingen met TL, KBL en BBL. Op College-St. Paul geven we les aan ongeveer 280 leerlingen. Er wordt doorlopend gezorgd voor een goed pedagogisch klimaat, duidelijke structuur, persoonlijke begeleiding en een warme sfeer. Zowel op didactisch als sociaal-emotioneel gebied bieden wij specialistische hulp. Gedurende de vierjarige schoolperiode leren de leerlingen zo goed mogelijk hun individuele talenten te ontwikkelen. Ze leren om te gaan met problemen en hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen de nodige zelfstandigheid ontwikkelen, waardoor ze na afronding van de opleiding op College St.-Paul op het MBO of op de havo kunnen slagen. De mentoren en docenten stellen zich daarbij open en betrokken op.

Dat noemen wij: Leerwegondersteunend onderwijs(LWOO)

Kenmerken van de school

 • Kleinschaligheid
 • Maatwerk
 • Veilige school
 • Zorg voor de leerling
 • Geborgenheid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

College St. Paul streeft naar een leerlingaantal van maximaal 300.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
260

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven