Montaigne Lyceum

Kiekendiefstraat 25 2496 RP Den Haag

Schoolfoto van Montaigne Lyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Elk schooljaar nemen we binnen het Montaigne Lyceum een leerling tevredenheidsenquête af. Dit schooljaar hebben we gebruik gemaakt van de LAKS enquête. In de bijlage vindt u de resultaten. Binnen de school en met de leerlingenraad wordt deze enquête besproken. Waar nodig zetten we actie in, zodat we onze mooie school nog mooier maken  

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Montaigne Lyceum besteedt veel aandacht aan het realiseren van een veilige leer - en werkomgeving voor haar leerlingen en personeel. Uit de enquêtes onder deze groepen blijkt dat het beleid vruchten afwerpt en de mensen zich ook veilig voelen. De kroon op het werk is dat wij in januari 2011 en 2014 het Predikaat 'De Veilige School' uitgereikt hebben gekregen van de Gemeente Den Haag. In oktober 2012 heeft het Montaigne Lyceum een convenant getekend met de gemeente Den Haag, de politie en het Openbaar Ministerie. In dit convenant worden de verantwoordelijkheden van alle partijen op het gebied van schoolveiligheid vastgelegd.

Als gevolg van de wet op de sociale veiligheid is deze indicator in 2016 gesplitst in twee indicatoren namelijk "schoolklimaat en veiligheid". Het is daarom nog moeilijk conclusies te trekken uit deze gegevens. Het is natuurlijk logisch dat we erg tevreden zijn over de mening betreffende de indicator veiligheid.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Van januari tot en met april 2018 hebben de ouders van onze school een enquête ingevuld van Kwaliteitsscholen. Het is goed om te zien dat het cijfer dat we van ouders krijgen (een 8) licht boven het landelijk gemiddelde ligt.De resultaten van de enquête worden binnen de verschillende geledingen van het Montaigne Lyceum besproken. Gezamenlijk gaan we kijken hoe we het nog iets beter kunnen doen.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven