Montaigne Lyceum

Kiekendiefstraat 25 2496 RP Den Haag

Schoolfoto van Montaigne Lyceum

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Op het Montaigne Lyceum bieden we leerlingen de mogelijkheid op het hoogste adviesniveau in te stromen. Een leerling met bijvoorbeeld h/vadvies zal op het vwo beginnen. Het Montaigne Lyceum streeft er namelijk naardat een leerling, naast het ontwikkelen van een evenwichtige persoonlijkheid,op cognitief vlak het maximale uit zichzelf haalt. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroomcijfers zijn op alle niveaus gelijk aan of hoger dan de vergelijkingsgroep.  Verreweg de meeste leerlingen op hetMontaigne Lyceum stromen zonder vertraging de school door naar de examenklas.Er blijft slechts een enkele leerling zitten.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slagingspercentages liggen voor het schooljaar 2017 voor de kader, havo en vwo ruim boven de vergelijksgroep. Een mooi, stabiel beeld. 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De cijfers voor het centraal examen zijn stevig: ze zitten op en vaker nog boven het niveau van de vergelijkingsgroep.Naastde aandacht die wij besteden aan kenniswerving kiezen wij ervoor om in onsonderwijs gericht en systematisch aandacht te besteden aan 21st-century skillszoals plannen, samenwerken, presenteren en onderzoeken. Daarnaast is er veelaandacht voor persoonlijkheidsontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid.De uitroomgegevens van het Montaigne Lyceum laten dan ook zien dat onzeleerlingen uitstekend presteren in het vervolgonderwijs

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie


Terug naar boven