Diamant College

Diamanthorst 183 2592 GD Den Haag

Schoolfoto van Diamant College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

In de onderbouw hebben we kansenklassen, waarmee we leerlingen maximaal uitdagen om goede resultaten neer te zetten, passend bij de wensen, talenten en mogelijkheden van de leerling.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Zittenblijven komt nauwelijks voor op het Diamant College.
De meeste leerlingen stromen door naar opleidingen van ROC Mondriaan of MBO Rijnland.

We hebben een samenwerking met Edith Stein College voor de overstap naar de havo.

De trendbreuk inde onderbouw is te verklaren door de dubbele adviezen van de basisschool. Mede door de coronaperiode is het geven van een dubbeladvies meer toegepast zodat de schoolvoortgang van leelroingen is beinvloed.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Wij scoren met onze examenresultaten boven het landelijke gemiddelde, ondank de coronapandemie. Slagingspercentages van 100% in alle leerwegen betekent maximaal gepresteerd en daar zijn we trots op.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De resultaten van onze leerlingen zijn conform het landelijke beeld. De coronapandemie hebben geen negatief effect gehad. Leerlingen en docenten hebben ondanks deze moeilijke periode uitstekend gepresteerd.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven