Christelijk Lyceum Zandvliet

Bezuidenhoutseweg 40 2594 AW Den Haag

  • Schoolfoto van Christelijk Lyceum Zandvliet
  • Schoolfoto van Christelijk Lyceum Zandvliet
  • Schoolfoto van Christelijk Lyceum Zandvliet
  • naast klassikale instructie ook werken in groepjes
  • bekwame en bevoegde vakdocenten begeleiden onze leerlingen

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingen van klas 3 havo, vwo en gymnasium hebben dit schooljaar het tevredenheidonderzoek. De leerlingen vinden het Zandvlietcollege een prettige en veilige school.  Vergeleken met de landelijke benchmark  krijgt Zandvliet een hoger rapportcijfer dan het landelijk gemiddelde.  Door korte communicatielijnen, een intensieve begeleiding en zorg en een actieve leerlingparticipatie proberen we de tevredenheid van onze leerlingen positief te beïnvloeden.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders van de leerlingen van klas 3 havo, vwo en gymnasium hebben dit schooljaar het tevredenheidonderzoek van VvV ingevuld. De ouders vinden net zo als de leerlingen het Zandvlietcollege een prettige en veilige school. Meer dan 80% van de ouders zou andere ouders aanraden het Zandvlietcollege voor hun kind te kiezen.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven