Christelijk Lyceum Zandvliet

Bezuidenhoutseweg 40 2594 AW Den Haag

  • Schoolfoto van Christelijk Lyceum Zandvliet
  • Schoolfoto van Christelijk Lyceum Zandvliet
  • Schoolfoto van Christelijk Lyceum Zandvliet
  • naast klassikale instructie ook werken in groepjes
  • bekwame en bevoegde vakdocenten begeleiden onze leerlingen

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op het Zandvliet worden jaarlijks drie typen brugklassen gevormd te weten, havo/vwo brugklas, vwo brugklas en een gymnasiumbrugklas en  (ongedeeld vwo advies). Bij reguliere bevordering zitten de gymnasiumleerlingen drie jaar bij elkaar. Hierna kiezen zij hun profielvakken samen met de overige atheneumleeringen.
Ook vanuit de havo/vwo brugklas kunnen leerlingen doorstromen naar de gymnasiumafdeling ( instroom 2e leerjaar). Hierop bevorderde leerlingen volgen in de eerste periode een inhaalprogramma klassieke talen.
In enkele gevallen kan de keuze havo/atheneum niet aan het einde van het brugjaar worden gemaakt, en volgen leerlingen een tweede 'brugjaar havo/vwo'.
 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het christelijk lyceum Zandvliet  heeft het schoolplan met als titel Samen Leren, Samen Leven voor de komende jaren opgesteld. De ambities, de visie, kwaliteiten maar ook de ontwikkelpunten staan hierin. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

 

Het christelijk lyceum Zandvliet heeft een ondersteuningsprofiel en heeft op de volgende aspecten van de zorg onderliggende protocollen opgesteld: 

1.    zorgplan

2.    pestprotocol

3.    faalangstprotocol

4.    veiligheidsprotocol

5.    dyslexieprotocol

6.    taalvaardigheids- en rekenvaardigheidsbeleid voor de onderbouw

7.    een eigen methode voor mentorlessen met o.a. aandacht voorsociaal-emotionele aspecten

8.    leerlingenmediation

 
Het Zandvliet heeft als zorgcoördinator en remedial teacher een eigen orthopedagoog in dienst. Tevens beschikt Zandvliet over een vertrouwenspersoon, een samenwerkingsverband met schoolmaatschappelijk werk en een ambulant begeleider voor rugzakleerlingen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven