Christelijk College De Populier Lyceum

Populierstraat 109 2565 MK Den Haag

Schoolfoto van Christelijk College De Populier Lyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In de cursus 2019-2020 hebben we geen tevredenheid enquête afgenomen via dit systeem. We hebben ons volledig gericht op het online onderwijs en hebben ouders en leerlingen hierop bevraagd.


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Verschillende enquêtes onder leerlingen wijzen uit dat zij De Populier als een relatief kleine en veilige school ervaren. Onze conciërges vervullen hierin een belangrijke, signalerende rol. Daarnaast nemen we in alle niet-examenklassen driemaal per jaar een enquête gericht op het schoolklimaat af. Op basis van deze gegevens wordt er door teamleiders, mentoren en docenten vergaderd en waar nodig actie ondernomen.
 

Veelgestelde vragen

Terug naar boven