Christelijk College De Populier Lyceum

Populierstraat 109 2565 MK Den Haag

Schoolfoto van Christelijk College De Populier Lyceum

Profielkeuze

Toelichting van de school

Geen bijzonderheden
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Vanaf de brugklas bouwen we aan een hechte gemeenschap, waarin leraren en leerlingen zorg hebben voor elkaar. Daarbij letten we op leerprestaties én het menszijn. Bij ons mag je fouten maken, kun je jezelf zijn, maar laat je ook anderen in hun waarde.
 
De Populier heeft een goede zorgstructuur waarin de zorgcoördinator een centrale rol vervult. We hechten bijzonder veel waarde aan een goede klassamenstelling. Dat betekent dat de toelatingscommissie bij toelating van leerlingen er voor zorgt dat we alle leerlingen de aandacht kunnen geven die zij nodig hebben.
 
De Populier heeft een aantal protocollen, waaronder :

-pestprotocol (brugklas)

-dyslexieprotocol

-school ondersteuningsplan (SOP)
In het SOP geven we aan dat we net als alle mhv-scholen binnen Den Haag verantwoordelijkheid willen dragen voor leerlingen die extra zorg behoeven. Echter om alle leerlingen de aandacht te kunnen geven die zij nodig hebben, plaatsen wij maximaal twee leerlingen die extra zorg behoeven per klas.

Er zijn extra lessen taal- en rekenvaardigheid.

 In alle onderbouwklassen staan mentorlessen in het rooster waarin o.a. aandacht is voor de sociaal/emotionele ontwikkeling van de leerling. Hiervoor wordt de methode Proeftuin gebruikt.


Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven