Interfaculteit School voor Jong Talent - Rijnlands Lyceum wassenaar

Turfmarkt 7 2511 DK Den Haag

Schoolfoto van Interfaculteit School voor Jong Talent - Rijnlands Lyceum wassenaar

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De School voor Jong Talent is een kleine school met een uniek karakter. Leerlingen combineren een reguliere schoolopleiding met een intensief voortraject op het gebied van muziek, dans of de beeldende kunst. Dit betekent dat wij graag inzicht willen krijgen in de tevredenheid van onze leerlingen over de volle breedte van onze opleiding. Een keer per twee jaar, combineren we het tevredenheidsonderzoek Vensters voor Verantwoording uit met een onderzoek dat aansluit bij het specifieke karakter van onze school aan. 

In de bijlage onderaan de pagina 'Tevredenheid leerlingen' vindt u de resultaten van dit geïntegreerde tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in maart 2021. Deel A is de landelijke vragenlijst van Vensters voor Verantwoording, deel B gaat in op het specifieke karakter van onze school. De onderzoeksresultaten van beide onderzoeken zijn verwerkt door een extern, onafhankelijk onderzoeksbureau. Alle resultaten zijn weergegeven op een vijfpuntsschaal, omdat deze ook in beide vragenlijsten gebruikt is.

In 2022 is alleen de tevredenheidsvragenlijst van Vensters afgenomen: echter het aantal respondenten was te laag. De resultaten dienen derhalve met enige nuance te worden gelezen. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In 2022 werd de vragenlijst van Vensters afgenomen, het aantal respondenten was echter te laag (36). Dit betekent dat de resultaten met enige nuance dienen te worden gelezen. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven