Scholengemeenschap Haags Montessori Lyceum voor Lyceum Havo Mavo Vbo

Neuhuyskade 40 2596 XL Den Haag

Schoolfoto van Scholengemeenschap Haags Montessori Lyceum voor Lyceum Havo Mavo Vbo

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs heeft een belangrijke rol binnen de organisatie van het Haags Montessori Lyceum. We hebben als doel het beste uit de leerling te halen, op zowel cognitief als sociaal vlak. De visie van Maria Montessori leent zich uitstekend voor het zien en benoemen van individuele kwaliteiten van leerlingen. Coaches vormen in de dagelijkse praktijk het vangnet voor leerlingen meteen hulpvraag. De zorgstructuur biedt ondersteuning bij het bieden van hulp, zodat leerlingen hun schoolcarrière met goed gevolg kunnen afsluiten.

Op het Haags Montessori Lyceum is er een team passend onderwijs dat als doel heeft door duidelijke afspraken, een goede structuur en communicatie tot stand te brengen. Op die wijze kunnen wij alle leerlingen met een hulpvraag de gepaste zorg bieden, dan wel adviseren om het juiste hulptraject te kiezen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven