School voor Speciaal Voortgezet Onderwijs De Einder

Spionkopstraat 13 2572 NK Den Haag

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Voortgezet Onderwijs De Einder
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Voortgezet Onderwijs De Einder
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Voortgezet Onderwijs De Einder
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Voortgezet Onderwijs De Einder

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De Einder is trots op de scores die de leerlingen de school meegeeft. Het is een bevestiging van wat we dagelijks zien en ervaren op de school: de sfeer is goed, de ondersteuning sluit aan bij de behoefte, de relatie met de docenten en de mentor is goed, er wordt hard gewerkt door zowel de leerlingen als door het team. 

Natuurlijk volgen er ook aandachtspunten uit het tevredenheidsonderzoek. Zo gaan we aan de slag de leerlingen meer inspraak te geven. Hun feedback en ideeën over de school zijn juist heel relevant. In het komende schoolplan is een van de speerpunten daarom ook het vergroten van het eigenaarschap van de leerlingen. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Terug naar boven