's Gravendreef College

Henri Faasdreef 200 2492 JP Den Haag

Schoolfoto van 's Gravendreef College

In het kort

Toelichting van de school

Het 's Gravendreef College is een school met 950 leerlingen en een enthousiast actief docententeam. De school verzorgt onderwijs op vmbo-kgt, havo en vwo niveau. Onze school wil haar leerlingen door de vorm van ons onderwijs begeleiden naar volwassenheid. Wij willen dit realiseren door een kleinschalig georganiseerde school te zijn waar alle leerlingen en docenten gekend worden, waar veel aandacht is voor culturele ontwikkeling, leerlingen zich veilig voelen en oog voor elkaar hebben. In ons onderwijs leggen wij de nadruk op het ontwikkelen van eigenaarschap van de leerlingen voor het eigen leerproces. Leerlingen hebben door middel van het keuzerooster invloed op de extra ondersteuning die zij nodig hebben en op de ontwikkeling van (on)bekende talenten. Wij werken aan optimale leerresultaten, een goede aansluiting op het vervolgonderwijs en een stevige voorbereiding op de snel veranderende maatschappij.

Binnen vmbo kader en gemengde leerweg bieden wij de volgende profielen aan:
- Zorg en Welzijn
- Economie en Ondernemen
- Dienstverlening en Producten

Binnen de theoretische leerweg bieden wij drie van de vier profielen aan:
- Zorg en Welzijn
- Economie en Ondernemen
- Landbouw.

In de bovenbouw van de havo en het vwo bieden we alle profielen aan.

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelingsgericht
  • Intensieve begeleiding
  • Eigenaarschap
  • Cultuur en Sport
  • Keuze-vrijheid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-k
  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft 1050 leerlingen, verdeeld over twee gebouwen; een hoofdgebouw en een bijgebouw.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven