Johan de Witt, locatie Glasblazerslaan

Glasblazerslaan 25 2512 XW Den Haag

Schoolfoto van Johan de Witt, locatie Glasblazerslaan

In het kort

Toelichting van de school

Johan de Witt Scholengroep is een school in het centrum van Den Haag met vijf locaties. De school heeft het predicaat ‘Excellente school 2016-2019’ gekregen.Locatie Glasblazerslaan is een school voor onderwijs aan nieuwkomers (Internationale SchakelKlas, ISK).

In onze Dutch Prep Classes kunnen leerlingen terecht van 12 tot maximaal 18 jaar, die korter dan twee jaar in Nederland zijn. Hier leer je zo snel mogelijk de Nederlandse taal en word je voorbereid op het reguliere onderwijs. Gemiddeld stromen leerlingen na 12 tot 14 maanden door naar een van onze reguliere opleidingen op de andere locaties.

Op het Johan de Witt doe je veel aan sport. Je komt in aanraking met veel verschillende sporten en ontdekt wat je leuk vindt. Lessen in kunst krijg je op onze kunstcampus. Professionals van verschillende kunstinstellingen uit Den Haag verzorgen lessen in media, beeldende kunst, theater en dans.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
407

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven