Bernardusschool

Theo Mann-Bouwmeesterln 63 2597 GV Den Haag

Schoolfoto van Bernardusschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Kenmerken van de school

  • hart voor de leerling
  • professioneel en expertise
  • planmatig werken
  • volwaardige participatie
  • samenwerking

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Bernardusschool heeft een regiofunctie. Voor de leerlingen, die in 2021 staan ingeschreven, geldt dat zij afkomstig zijn uit Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft en Wassenaar.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
53

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

We beschouwen ouders als een zeer belangrijke samenwerkingspartner. 

In ons SOP staat beschreven met wie wij zoal meer samenwerken. De volgende opsomming is niet uitputtend. Belangrijke partners zijn het Samenwerkingsverband ZHW, jeugdhulpinstellingen zoals Middin, Ipse, MEE, CHG, de gezinscoach. Daarnaast werken we samen met diverse stagebedrijven en dagbestedingsplekken. 

Terug naar boven