Johan de Witt, locatie Capadosestraat

Capadosestraat 25 2523 AB Den Haag

  • Schoolfoto van Johan de Witt, locatie Capadosestraat
  • Schoolfoto van Johan de Witt, locatie Capadosestraat
  • Schoolfoto van Johan de Witt, locatie Capadosestraat
  • Schoolfoto van Johan de Witt, locatie Capadosestraat

Het schoolplan

Toelichting van de school

Op de Johan de Witt Scholengroep geloven we in eerlijke, gelijkwaardige kansen voor iedere jongere. Onze overtuiging is dat goed onderwijs hiervoor de basis vormt. Gelijkwaardig betekent niet hetzelfde als gelijk. Iedereen is uniek. Daarom streven wij naar het best passende onderwijs voor elk van onze leerlingen met daarbij altijd het hoogst haalbare niveau voor ogen. In een veilige en inspirerende omgeving. Op die manier kan iedere leerling zijn beste zelf worden en met een diploma van waarde de school verlaten om de volgende stap in de maatschappij te zetten.

Onze kernwaarden zijn:

  • Kwaliteit in alles wat we doen
  • Betrokkenheid en verbondenheid
  • Wederzijds respect voor elkaar
  • Plezier

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze hoofdtaak is kwalitatief goed onderwijs bieden. Wij streven naar passend onderwijs op het hoogst haalbare niveau. Wij bieden ondersteuning op maat, zodat het aansluit de behoeften van de individuele leerling en hij zijn persoonlijke doelstellingen haalt, de nodige vaardigheden ontwikkelt en zich kwalificeert voor de periode na het voortgezet onderwijs. Wij ondersteunen leerlingen in hun leer- en/of ontwikkelingsproces en proberen leer- en/of ontwikkelingsproblemen te voorkomen of op te lossen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven