Johan de Witt, locatie Zusterstraat

Zusterstraat 120 2512 TP Den Haag

  • Schoolfoto van Johan de Witt, locatie Zusterstraat
  • Schoolfoto van Johan de Witt, locatie Zusterstraat
  • Schoolfoto van Johan de Witt, locatie Zusterstraat
  • Schoolfoto van Johan de Witt, locatie Zusterstraat

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

De Johan de Witt Scholengroep biedt onderwijs, waardoor iedere leerling goed toegerust en met vertrouwen de weg in de samenleving kan vervolgen. Dit onderwijs:

  • is van hoge kwaliteit;
  • wordt verzorgd in een veilige en plezierige omgeving waarin we met elkaar leren en werken, met aandacht en respect voor elkaar;
  • houdt rekening met verschillen;
  • sluit aan bij ieders behoeften, interesses, prestaties en ambities; 
  • stimuleert maatschappelijke betrokkenheid en draagt actief bij aan de (lokale) samenleving.  

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De primaire taak van het Johan de Witt is kwalitatief goed onderwijs bieden. Het Johan de Witt wil leerlingen een diploma laten halen op een voor iedere leerling zo hoog mogelijk niveau. De ondersteuning voor leerlingen moet aansluiten op de behoeften van de individuele leerling: maatwerk. Onder onderwijsondersteuning worden alle pedagogische en didactische maatregelen verstaan waarmee wij leerlingen ondersteunen in hun leer- en/of ontwikkelingsproces, leer-en/of ontwikkelingsproblemen proberen te voorkomen of proberen op te lossen. De onderwijsondersteuning moet ertoe bijdragen, dat de leerling zijn persoonlijke doelstellingen haalt, de nodige vaardigheden ontwikkelt en zich kwalificeert voor de periode na het voortgezet onderwijs.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven