Dalton Den Haag

Aronskelkweg 1 2555 GA Den Haag

Schoolfoto van Dalton Den Haag

In het kort

Toelichting van de school

ONZE UITGANGSPUNTEN  

Daltononderwijs is eigentijds onderwijs. Onderwijs van nu dat leerlingen voorbereidt op de veranderende toekomst. Natuurlijk heeft elke middelbare school dat uitgangspunt en zijn er veel overeenkomsten tussen scholen. Ook op onze school werken we met boeken en (digitale) methodes, er is een lesrooster, er zijn proefwerken. We werken aan dezelfde leerstof als op andere scholen. We willen natuurlijk het beste uit de leerlingen naar boven halen en zijn trots op de mooie eindexamenresultaten. En toch zijn er verschillen….  

Op een daltonschool zijn er vijf uitgangspunten, de pijlers: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, reflectie, effectiviteit en samenwerken. Maar wat bedoelen we ermee? Wat merken leerlingen daarvan in de les of tijdens daltonuren? Hoe doen wij dat op onze school? Eerst maar eens uitleggen wat wij onder goed daltononderwijs verstaan aan de hand van de pijlers.

Samenwerking: Onze school is een gemeenschap waarin we rekening met elkaar willen houden. Leerlingen leren – bijvoorbeeld tijdens reizen en projecten – oog te hebben voor elkaars en eigen kwaliteiten en zwaktes. Bovendien leren ze onderlinge verschillen te respecteren en waarderen. Dat vinden we belangrijk op de Dalton. Iedereen moet immers, vroeg of laat, met verschillende soorten mensen kunnen omgaan, leven en werken.  

Zelfstandigheid: Ook zelfstandigheid hebben we hoog in het vaandel staan. Op het brugklaskamp in week 2 oefenen leerlingen al met het maken van een planning en de keuzes die daarmee gepaard gaan. Die zelfstandigheid bouwen we uit in de bovenbouw zodat leerlingen na het eindexamen moeiteloos kunnen instromen in het hoger onderwijs.  

Verantwoordelijkheid en vertrouwen: Dat we werken op basis van wederzijds vertrouwen is vanzelfsprekend. Leraren bieden een kader waarbinnen leerlingen hun eigen leerproces gedeeltelijk zelf kunnen vormgeven. Dat vraagt om leraren die kunnen loslaten en steeds meer verantwoordelijkheid leggen bij de leerlingen. De leerlingen nemen op hun beurt die verantwoordelijkheid en leggen verantwoording af, bijvoorbeeld aan hun leraren, medeleerlingen, ouders of zichzelf.  

Efficiëntie: Veel leerlingen vinden de afwisseling tussen de 'gewone' lessen en daltonuren prettig. In de daltonuren kiezen leerlingen wat voor hen op dat moment het handigst is, bijvoorbeeld leren voor een proefwerk, vragen stellen aan een docent en zelfstandig of samen werken aan een taak. Soms staat je hoofd nu eenmaal meer naar maak- dan naar leerwerk. Ook in de lessen zorgen docenten voor verschillende werkvormen zodat je je aandacht erbij kunt houden en de lestijd goed kunt gebruiken.  

Reflectie: Nadenken over het eigen gedrag, het vermogen tot samenwerken, het leerproces of het gemaakte (proef)werk is belangrijk als je je wilt ontwikkelen. Je vergroot daarmee het inzicht in je eigen aanpak en kunt daar later je voordeel mee doen. Docenten vragen je dan ook regelmatig om terug te kijken, bijvoorbeeld na het maken van een proefwerk of verslag. Wat ging goed? Wat had je beter anders kunnen aanpakken? Welke voornemens vloeien daaruit voort? Wat heb je nodig om verder te kunnen?  

Op Dalton Den Haag kennen we elkaar. Dat klasgenoten elkaar kennen is vanzelfsprekend. Maar leerlingen uit verschillende klassen van de onderbouw en bovenbouw kennen elkaar ook. Door de daltonuren, het tutoraat en de leerlingmentoren ontmoeten leerlingen uit alle klassen elkaar. De onderlinge band tussen docenten en leerlingen is hecht, doordat de leraar niet alleen lesgeeft, maar ook begeleidt en helpt met taken en plannen. Daarnaast is Dalton Den Haag gewoon een goed georganiseerde school met heldere regels. Iedereen weet welke afspraken er gelden. Juist door dat persoonlijke contact en de geoliede organisatie kunnen we leerlingen meer vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen geven. En dat motiveert, want als je verantwoordelijkheid krijgt, ben je ook geneigd die te nemen.  

We willen natuurlijk het onderste uit jouw kan halen! Niet alleen op het gebied van leren, maar ook op sociaal, sportief, cultureel en persoonlijk gebied. Helen Parkhurst, die het daltononderwijs heeft uitgevonden, wilde dat kinderen “fearless human beings” werden. Dat vinden wij nog steeds een mooi streven. Kinderen zonder vrees, met ondernemingslust en nieuwsgierigheid. Daarom stimuleren we op onze school je onderzoekende houding op allerlei manieren, bijvoorbeeld door vragen te stellen in plaats van antwoorden te geven, door realistische opdrachten te maken of door leerlingen zelf met suggesties te laten komen over wat ze willen onderzoeken.  

Cultuurschool en tweetalig onderwijs Het is niet zo gek dat een daltonschool ook een cultuurschool is én een tto-school bovendien. Die drie versterken elkaar, ze liggen in elkaars verlengde. Kunst, cultuur en tweetalig onderwijs zijn immers ook gericht op een brede ontwikkeling, net als daltononderwijs. Ze maken het leven veelzijdig, dat vinden wij tenminste. Leerlingen leren verder te kijken dan hun eigen omgeving; over de muren van de school, de buurt, de sportvereniging en Den Haag heen. 

Kenmerken van de school

 • Daltononderwijs
 • Openbaar onderwijs
 • Cultuuurprofielschool
 • Tweetalig vwo
 • Theaterklas

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1031

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven