Gymnasium Haganum

Laan van Meerdervoort 57 2517 AG Den Haag

 • Schoolfoto van Gymnasium Haganum
 • Schoolfoto van Gymnasium Haganum
 • Schoolfoto van Gymnasium Haganum
 • Schoolfoto van Gymnasium Haganum
 • Schoolfoto van Gymnasium Haganum

In het kort

Toelichting van de school

Op het Gymnasium Haganum volgen  alle leerlingen dezelfde opleiding, omdat de school een categoraal gymnasium is. Wij zien een gymnasiumopleiding als een vwo-plus-opleiding en daarmee bedoelen we dat wij de leerling in alle vakken aanmerkelijk meer willen bieden dan voor het behalen van het diploma noodzakelijk is. Dit extra aanbod is terug te vinden in de lessen, waarvan de klassieke talen een wezenlijk bestanddeel vormen, en in de activiteiten daarbuiten. Aan cultuur wordt veel aandacht besteed.  We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich intellectueel, sociaal en creatief ontplooien. Ons schoolklimaat kenmerkt zich door een grote acceptatie van de verschillen die er zijn tussen leerlingen. Kinderen van verschillende achtergrond en met allerlei verschillende belangstellingen sluiten vriendschappen en voelen zich thuis op onze school. Op het Haganum kun je zijn wie je wilt en kun je presteren zonder erop aangekeken te worden. De school telt dit jaar 801 leerlingen en is gehuisvest in een prachtig gebouw, met een eigen sfeer. Een voordeel van een kleine school is dat iedereen elkaar kent en dat dus ook docenten vrijwel alle leerlingen kennen. Het Haganum is overzichtelijk en veilig. De school heeft het certificaat 'Veilige School' behaald.

Kenmerken van de school

 • Kunst en cultuur
 • Talent
 • Internationaal
 • Versterkt talenonderwijs
 • Versterkt Bèta-onderwijs

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
813

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven