Lyceum Ypenburg

Laan van Kans 3 2496 VB Den Haag

  • Wij hebben aandacht en respect voor elkaar, waardoor er een positieve, open en veilige sfeer heerst op school.
  • Leerlingen kunnen hun creatieve en sportieve talenten ontplooien bij de talentgroepen Sport, Muziek,
Theater, Digital Science en Atelier.
  • Juniormentoren zijn de vraagbaak voor de brugklassers. Zij helpen bij introductiedagen en gaan mee als begeleiders bij brugklaskamp.
  • Wij helpen te leren leren. Docenten kijken naar wie leerlingen zijn en wat zij nodig hebben om te groeien. Fouten maken mag.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De tevredenheidsenquêtes zijn afgenomen in het najaar van 2021. De publicatie van de resultaten heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2022. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheidsenquêtes zijn afgenomen in het najaar van 2021. De publicatie van de resultaten heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2022. 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven