Lyceum Ypenburg

Laan van Kans 3 2496 VB Den Haag

  • Wij hebben aandacht en respect voor elkaar, waardoor er een positieve, open en veilige sfeer heerst op school.
  • Leerlingen kunnen hun creatieve en sportieve talenten ontplooien bij de talentgroepen Sport, Muziek,
Theater, Digital Science en Atelier.
  • Juniormentoren zijn de vraagbaak voor de brugklassers. Zij helpen bij introductiedagen en gaan mee als begeleiders bij brugklaskamp.
  • Wij helpen te leren leren. Docenten kijken naar wie leerlingen zijn en wat zij nodig hebben om te groeien. Fouten maken mag.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Sectorkeuzes mavo (vmbo-tl)

In de bijlage staat een overzicht van de keuzes die leerlingen maken aan het eind van klas 3 mavo. Een aantal leerlingen haalt een prima mavodiploma waarmee ze verder kunnen in 4 havo. Omdat ze een extra vak hebben opgenomen, is deze stap goed te maken. Ze hebben in zes jaar tijd twee waardevolle diploma's gehaald. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan is opgesteld in samenspraak met leerlingen, ouders en personeel van Lyceum Ypenburg. Het loopt in 2020 af en wordt dan ook geëvalueerd.

In 2020 wordt het strategisch beleidsplan van de Stichting VO Haaglanden opgesteld. Leerlingen, ouders en personeel van de tien scholen die onder dit bestuur ressorteren praten hierover mee. Zodra het strategisch beleidsplan is vastgesteld, kan elke individuele school starten met hun eigen schoolplan. 

Download het schoolplan

Terug naar boven